Viêm gan C trong thận nhân tạo - HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Viêm gan C trong thận nhân tạo

Categories: Đào tạo
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • Chương 1: Phát hiện và đánh giá HCV trong CKD
  • Chương 2: Điều trị nhiễm HCV ở bệnh nhân CKD
  • Chương 3. Phòng ngừa lây truyền HCV ở đơn vị thận nhân tạo
  • Chương 4. Quản lý bệnh nhân nhiễm HCV trước và sau khi ghép thận

Course Content

Test đầu vào

  • Thử thách hiểu biết của bạn về “Chẩn đoán và đánh giá nhiễm HCV ở bệnh nhân CKD”

Đại cương về viêm gan virus C

error: Content is protected !!
0941612345