Khuyến cáo thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong thận nhân tạo
Nội dung bài học

BÀI 1: TÓM TẮT USCDC 2001 – KHUYẾN CÁO PHÒNG NGỪA NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO

Khuyến cáo này thay thế khuyến cáo trước đây đối với phòng ngừa các virus lây nhiễm qua đường máu ở các trung tâm thận nhân tạo và cung cấp thêm các khuyến cáo cho phòng ngừa nhiễm khuẩn chung cho toàn bộ bệnh nhân sẽ có trong phiên bản này. Các khuyến cáo trong phiên bản này cung cấp cho chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn toàn diện bao gồm:

a) thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn được thiết kế cụ thể cho các đơn vị thận nhân tạo, bao gồm xét nghiệm huyết thanh và miễn dịch;

b) giám sát; và

c) đào tạo và giáo dục.

Thực hiện chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn này ở trung tâm thận nhân tạo sẽ làm giảm cơ hội lây nhiễm tác nhân nhiễm trùng từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, trực tiếp hoặc gián tiếp qua các thiết bị, dụng cụ, vật tư, môi trường bề mặt bị nhiễm khuẩn, hoặc qua bàn tay nhân viên y tế. Dựa trên kiến thức hiện tại, các khuyến cáo được CDC phát triển sau khi đã thảo luận với các thành viên từ các tổ chức và cơ quan chức năng trong cuộc họp mặt tại Atlanta vào ngày 5 – 6 tháng 10 năm 1999. Họ đã tổng hợp trong phần Các khuyến cáo. Báo cáo này dự định sẽ tạo thành nguồn tài liệu cho các chuyên gia y tế, các phòng y tế công cộng, các tổ chức, cá nhân đóng góp vào việc chăm sóc bệnh nhân điều trị thận nhân tạo

error: Content is protected !!
0941612345