Đánh giá chức năng thận tồn dư và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại BV Việt Tiệp, Hải phòng. BS Trần Thị Ánh Tuyết và CS. BV Việt Tiệp, Hải Phòng.

Nghiên cứu một số chỉ số thành phần cơ thể bằng máy phân tích trở kháng ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Hoàng Phúc Khăm và CS, BVQY 103

Đánh giá hiệu quả ứng dụng Kt/V trên máy chạy thận nhân tạo ở bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ. BSCKII Phạm Văn Hiền, Ngô Hồng Thanh Trúc – BV Chợ Rẫy

Phương pháp đánh giá lọc máu đủ. TS.BS Nguyễn Thế Cường – BV Việt Đức Hà Nội

Kiểm soát cân bằng dịch trong lọc máu. BSCKI Nguyễn Bá Hỷ – BV Bà Rịa Vũng Tàu