Sử dụng công nghệ HDF ONLINE góp phần điều trị thành công bệnh nhân bị rắn hổ mèo căn Thái Phương Phiên, Trần Thái Tuấn, Phạm Viết Thái, Trương Văn Linh

Đánh giá chức năng thận tồn dư và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại BV Việt Tiệp, Hải phòng. BS Trần Thị Ánh Tuyết và CS. BV Việt Tiệp, Hải Phòng.

Kết quả điều trị suy thận tiến triển nhanh do đợt bùng phát lupus ban đỏ hệ thống bằng lọc hấp phụ với quả lọc HA280. Ths.BS Trần Minh Hoàng và CS, BV ĐHYD TP.HCM

Đánh giá kết quả lọc hấp phụ sử dụng quả lọc MG150 kết hợp lọc máu thường quy ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. BS Trần Thị Ánh Tuyết và CS. BV Việt Tiệp, Hải Phòng.

Bước đầu đánh giá hiệu quả của kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu ở bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Trần Thị Ánh Tuyết, Lê Khắc Dương, BV Việt Tiệp

Lọc màng bụng bằng máy tự động APD: Thực trạng tại Việt nam. Huỳnh Ngọc Phương Thảo, BV ĐHYD TP.HCM

Vai trò của kháng kết tập tiểu cầu và kháng đông ở người bệnh suy thận lọc máu. Muh Wong, Chủ tịch đào tạo, Hội thận học Châu Á Thái Bình Dương

Định mức vật tư tiêu hao cho cuộc lọc máu. ĐD Nguyễn Bằng Tùng, BV Bạch Mai.

Phản ứng màng lọc – BSCKII Phạm Văn Hiền – Phó TTK VDA, Bệnh viện Chợ Rẫy

Less may be more: single needle dialysis – Dr.Hong Ming Zhu, Bill, 8 August 2023 – Công ty B.Braun Việt Nam

Máy lọc máu – Những tiến bộ về công nghệ và ứng dụng – TS.BS Nguyễn Hữu Dũng – Chủ tịch VDA – Bệnh viện Bạch Mai

Vận hành và giám sát hệ thống nước RO – KS. Phạm Minh Cường – Bệnh viện Việt Đức

Công tác quản lý chất lượng trang thiết bị, vật tư trong lọc máu – ThS.KS Trần Ngọc Quỳnh – Ban đào tạo VDA, Bệnh viện Thận Hà Nội