Nghiên cứu trầm cảm và các yếu tố liên quan ở bệnh thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. BSCKII Trần Thái Tuấn, Hoàng Bùi Bảo, Lê Thanh Thái, Bùi Ngọc hà, Quãng Ngọc Mỹ Trân

Khảo sát rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba, Đồng Hới. BSCK1 Trần Thái Anh và CS

Đánh giá kết quả lọc hấp phụ sử dụng quả lọc MG150 kết hợp lọc máu thường quy ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. BS Trần Thị Ánh Tuyết và CS. BV Việt Tiệp, Hải Phòng.