Chọn lựa đường mạch máu ở bệnh nhân cao tuổi lọc máu chu kỳ. TS Nguyễn Bách, BV Thống Nhất

Nhiễm trùng đường vào mạch máu ở bệnh nhân thận nhân tạo. PGS.TS. Phạm Quốc Toản

Khảo sát biến chứng nhiễm trùng liên quan đến catheter lọc máu ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại bệnh viện Việt Đức. BS Khiếu Thị Hồng Nhung

Chăm sóc đường vào mạch máu ở người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ. CN: Đào Thị Thùy Dương

Cập nhật kỹ thuật cắm kim đường vào mạch máu AVF/AVG. Ths.ĐD. Nguyễn Trần Đức

Tạo dò động mạch-tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo: chỉ định – kỹ thuật và biến chứng. PGS.TS. Thái Minh Sâm

Khảo sát một số chỉ số hình thái, huyết động tĩnh mạch đầu sau tạo lỗ thông động tĩnh mạch ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Đỗ Mạnh Hà và CS

Giảm sử dụng catheter lọc máu ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối: Kết quả tại Bệnh viện Thống Nhất. TS. BS. Nguyễn Bách

Optimal long-term vascular access approach in chronic kidney disease patients for hemodialysis. TS Hoàng Anh Trung

Đánh giá ứng dụng lập bản đồ mạch máu trước phẫu thuật tạo lỗ rò động –tĩnh mạch cho lọc máu chu kỳ. BS. CKI. Dương Xuân Minh

Đánh giá kết quả sử dụng catheter đường hầm cho thẩm tách máu. BSCKII Lê Khắc Dương & cs

Hẹp thông động tĩnh mạch nguyên nhân-chẩn đoán và lựa chọn can thiệp. BS Nguyễn Khắc Long

Siêu âm doppler mạch trong thiết lập và sử dụng AVF cho lọc máu. BS Nguyễn Thị Xuyến

Quản lý và chăm sóc đường mạch máu cho bệnh nhân suy thận mạn. TS.ĐD. Nguyễn Văn Định

Chăm sóc catheter đường hầm có cuff. ThS ĐD Đào Thanh Nhân