Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và tỷ lệ cường cận giáp ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng. Bùi Thị Thu Hằng, Pham Thị Thùy Dương, Vũ Thị Thùy Trâm – Bệnh viện Việp Tiệp Hải Phòng

Biến đổi nồng độ PTH huyết tương sau cuộc lọc hấp phụ ở bệnh nhân lọc máy chu kỳ. BSCK2 Nguyễn Phú Quốc và CS, BV 115

Khảo sát rối loạn canxi- phốt pho ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện tỉnh Đồng Nai. BS.CK1.Đặng Hoàng Hải và CS

Khảo sát rối loạn canxi phốt pho ở bệnh nhân lọc máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. BS Dương Toàn Trung và CS

Rối loạn canxi-phốt pho ở người bệnh lọc máu chu kỳ: thực tế quản lý và điều trị. Nguyễn Minh Tuấn, BV Chợ Rẫy. 

Vai trò chế độ ăn trong kiểm soát rối loạn canxi phốt pho ở người mắc bệnh thận mạn. Nguyễn Duy Đông BVQY 103

Rối loạn chuyển hoá canxi-phospho ở người bệnh mắc bệnh thận mạn có và chưa có lọc máu: Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí – GS Võ Tam, PCT Hội tiết niệu-thận học Việt Nam

Tiếp cận rối loạn chuyển hóa calci – phospho ở người bệnh lọc máu chu kỳ – PGS.TS.BS Hà Phan Hải An – Trường Đại học Y Hà Nội

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp để điều trị cường tuyến cận giáp thứ phát ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại bệnh viện An Sinh. TS Nguyễn Đức Lộc – Bệnh viện An Sinh TP Hồ Chí Minh

Quản lý cường cận giáp thứ phát trên bệnh nhân lọc máu tại bệnh viện chợ rẫy Dương Toàn Trung, Nguyễn Minh Tuấn – BV Chợ Rẫy

Kinh nghiệm từ ca phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến cận giáp điều trị cường cận giáp thứ phát đang lọc máu chu kỳ tại BVQY 175. BS CKI Lê Thị Thúy – BV Quân Y 175

Khảo sát tỉ lệ loãng xương ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị thay thế thận tại khoa thận – thận nhân tạo bệnh viện trưng vương. BSCKII Phan Thanh Hằng