Giới thiệu Archives - HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Giới thiệu

Điều lệ Hội lọc máu Việt Nam, cơ cấu tổ chức, Đơn đăng ký thành viên

Điều lệ Hội lọc máu Việt Nam, cơ cấu tổ chức, Đơn đăng ký thành viên

Ngày đăng: 14 - 01 - 2021 Lượt xem: 2439

1 Download Điều lệ Hội lọc máu Việt Nam tại đây 2 Download Cơ câu tổ chức Hội lọc máu Việt Nam tại đây 3 Download Đơn đăng ký...

Ban thường vụ Hội lọc máu Việt Nam khóa I, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban thường vụ Hội lọc máu Việt Nam khóa I, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 27 - 10 - 2020 Lượt xem: 1885

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 1 Nguyễn Thế Cường 1976 TS.BS Khoa Thận lọc máu, BV HN Việt Đức 2...

Ban Chấp hành Hội lọc máu Việt Nam khóa I, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban Chấp hành Hội lọc máu Việt Nam khóa I, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 27 - 10 - 2020 Lượt xem: 2103

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác Chức vụ 1. Trần Thái Anh 1979 BSCKI Khoa Nội Thận – lọc máu –...

error: Content is protected !!
0888855799