Thiếu máu ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ: một số chú ý trong thực hành lâm sàng. PGS.TS Lê Việt Thắng, BVQY 103

Pitfalls in Management of CKD-Associated Anemia. Mohammed Kamal Nassar

Transferrin (TSAT) bão hòa thấp và ferritin cao tiên lượng có ý nghĩa thống kê cho bệnh mạch não và tim mạch và tử vong ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ Takahiro KuraganoID1*, Nobuhiko Joki, Hiroki Hase, Kenichiro Kitamura, Toshiaki, Murata, Shouichi Fujimoto, Atushi, Fukatsu, Toru Inoue, Yukihiro Itakura, Takeshi Nakanishi

Quá tải sắt do điều trị ở bệnh nhân chạy thận nhân tạo.