HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Connecting for the best
Hội lọc máu Việt Nam (Vietnam Dialysis Association – VDA) được thành lập theo Quyết định số 551/QĐ-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Nội vụ. Hội là tập hợp các hội viên là các Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang hoạt động trong lĩnh vực lọc máu với mục đích tập hợp, đoàn kết, học tập, nghiên cứu, thực hành và phát triển chuyên ngành lọc máu tại Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.
THỰC TRẠNG LỌC MÁU VIỆT NAM

NĂM 2022

Nhấp chuột vào hình dưới

ĐIỀU LỆ HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

 

Nhấp chuột vào hình dưới