HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM
Connecting for the best
Hội lọc máu Việt Nam (Vietnam Dialysis Association – VDA) được thành lập theo Quyết định số 551/QĐ-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Bộ Nội vụ. Hội là tập hợp các hội viên là các Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang hoạt động trong lĩnh vực lọc máu với mục đích tập hợp, đoàn kết, học tập, nghiên cứu, thực hành và phát triển chuyên ngành lọc máu tại Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hiện nay, theo số liệu thống kê của Hội năm 2021, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị thay thế thận tạo Việt nam là 378 người mỗi triêu dân, trong đó, tỷ lệ điều trị thận nhân tạo là 309 người mỗi triệu dân. Số liệu này là thấp so với trung bình của thế giới (xung quanh 1000 người lọc máu mỗi triệu dân) và ở mức thấp nhất trên thế giới (Malaysia: 1300 người/triệu dân, Thái Lan 1500 người/triệu dân, Đài Loan 3200 người/triệu dân). Đến nay, tỷ lệ bao phủ thận nhân tạo tuyến huyện mới chỉ đạt 35%, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là ở vùng cao, chỉ có 1 đơn vị lọc máu. 
Nhận thức được thực tế này, Hội Lọc máu Việt Nam đã xác định chương trình hành động của Hội năm 2021 và những năm tiếp theo đặt trọng tâm xây dựng các trương trình phát triển các đơn vị thận nhân tạo tuyến huyện, tăng cường khả năng tiếp cận điều trị lọc máu cho người bệnh.
Tuy gặp nhiều khó khăn, kể từ khi được thành lập, Hội đã và đang tích cực hoạt động và thu được một số thành quả như tổ chức được nhiều buổi hội thảo khoa học, nhiều khóa đào tạo, hỗ trợ xây dựng đơn vị thận nhân tạo tại trung tâm Y tế Sìn Hồ – tỉnh Lai Châu với 2 máy thận, 1 hệ thống RO, hệ thống rửa quả lọc, toàn bộ vật tư lọc máu năm 2022, đào tạo nhân lực…  với tổng giá trị 1.4 tỷ đồng (do 6 công ty tài trợ 100% kinh phí). Hội đã và đang triển khai dự án xây dựng 01 đơn vị thận nhân tạo tại huyện Than Uyên , tỉnh Lai Châu
Trong những thời gian tới, Hội rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp và ủng hộ của Hội viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nhằm thực hiện tốt các trương trình hoạt động của Hội.