HỘI NGHỊ TÂM ĐIỂM VDA NĂM 2024
THỰC TRẠNG LỌC MÁU VIỆT NAM

Nhấp chuột vào hình dưới

Dữ liệu lọc máu Việt Nam năm 2022

Dữ liệu lọc máu Việt Nam năm 2023

Dữ liệu lọc máu Việt Nam năm 2023

ĐIỀU LỆ HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM