STT
Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thế Cường 1976 TS.BS Khoa Thận lọc máu, BV HN Việt Đức
2 Nguyễn  Trần Đức 1971 ThS.BS Khoa Thận nhân tạo – BV Chợ Rẫy
3 Nguyễn Hữu Dũng 1965 TS.BS Phó Giám đốc Trung tâm Thận lọc máu – BV Bạch Mai
4 Lê Khắc Dương 1967 BSCKII Khoa Thận nhân tạo – BV Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng
5 Phạm Văn Hiền 1976 BSCKII Khoa Thận nhân tạo – BV Chợ Rẫy
6 Nguyễn Thanh Hùng 1981 BSCKI Công ty CPTM& Sản xuất TTBYT TMS
7 Nguyễn Bá Hỷ 1978 BSCK1 Khoa Lọc Máu- Bệnh viện Bà Rịa- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
8 Nguyễn Đức Lộc 1977 TS.BS BV An Sinh TP Hồ Chí Minh
9 Lê Việt Thắng 1969 PGS.TS BV Quân Y 103
10 Từ Kim Thanh 1982 BSCKII BV Quận 2 –TP HCM
11 Hồ Đắc Tuấn 1973 CNKT Công ty CPTM& Sản xuất TBTYT TMC
12 Nguyễn Minh Tuấn 1966 TS.BS.CKII Khoa Thận nhân tạo – BV Chợ Rẫy
13 Đỗ Gia Tuyển 1970 PGS.TS.BS Giám đốc Trung tâm Thận lọc máu – BV Bạch Mai
14 Võ Quang Vinh 1976 BSCKII Khoa Thận nhân tạo – BVĐK Thành phố Đà Nẵng
15 Nguyễn Đình Vũ  1963 BSCKII Khoa Thận nhân tạo – BV trung ương Huế