CHƯƠNG TRÌNH HỘI CHẨN, KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA TELEHEALTH

Hội Lọc máu Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thống nhất TP Hồ Chí Minh kính mời Quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp tham gia chương trình hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa telehealth với chủ đề:

“Cập nhật chăm sóc, bảo vệ cầu nối AV ở bệnh nhân thận nhân tạo”

Thời gian từ 13:30 – 15:30 ngày 14 tháng 3 năm 2023

Hình thức trực tuyến qua zoom: ID: 922 5681 4613; Pass: thongnhat; Mã QR ở hình trên: 

Chủ tọa: TS.BS Nguyễn Bách