Đào tạo theo chuyên đề Archives - Trang 2 trên 2 - HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Đào tạo theo chuyên đề

07/9/2021 – Hội thảo khoa học trực tuyến: Đường vào mạch máu: Tiếp cận toàn diện trong đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, điều trị can thiệp và theo dõi bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ

07/9/2021 – Hội thảo khoa học trực tuyến: Đường vào mạch máu: Tiếp cận toàn diện trong đánh giá nguy cơ, chẩn đoán, điều trị can thiệp và theo dõi bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ

Ngày đăng: 12 - 08 - 2021 Lượt xem: 1128

Hội lọc máu Việt Nam phối hợp với công ty Medtronic tổ chức buổi Hội thảo khoa học trực tuyến: ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU: TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG...

Hội thảo khoa học: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thận

Hội thảo khoa học: Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh thận

Ngày đăng: 05 - 08 - 2021 Lượt xem: 1979

Hội lọc máu Việt Nam, phối hợp với công ty Dược phẩm Janssen tổ chức buổi Hội thảo khoa học trực tuyến: “Cập nhật chẩn đoán và điều trị...

1 2
error: Content is protected !!
0888855799