Hội lọc máu Việt Nam phối hợp với công ty Medtronic tổ chức buổi Hội thảo khoa học trực tuyến:

ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU:
TIẾP CẬN TOÀN DIỆN TRONG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ

Thời gian: 14:00 – 17:00 – ngày 07 tháng 9 năm 2021

Webinar ID: 93250371146

Passcode: 597512

Trân trọng kính mời Quý thầy cô và anh chị em đồng nghiệp tham dự!!!