Trong tháng 3 năm 2020, thử nghiệm RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) được tiến hành như một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để kiểm chứng các khả năng điều trị đối với COVID – 19, bao gồm sử dụng dexamethasone liều thấp (điều trị steroid). Trên 11.500 bệnh nhân đã được lựa chọn từ 175 bệnh viện ở Vương Quốc Anh.

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, lựa chọn điều trị chính dexamethasone đã bị tạm dừng khi mà, xem xét lại trong thử nghiệm Steering Committee, số lượng bệnh nhân đã được lựa chọn đủ để đánh giá xem liệu thuốc có lợi ích đáng kể nào hay không.

Toàn bộ 2104 bệnh nhân đã được lựa chọn ngẫu nhiên điều trị dexamethasone 6 mg một lần một ngày (bằng đường uống hoặc bằng đường tiêm) dùng trong 10 ngày và so sánh với 4321 bệnh nhân được lựa chọn ngẫu nhiên được điều trị chăm sóc thông thường, tỷ lệ tử vong 28 ngày cao nhất ở bệnh nhân thông khí nhân tạo (41%), trung bình ở bệnh nhân chỉ cần thở oxy (25%) và thấp nhất ở bệnh nhân không cần bất kỳ can thiệp hô hấp nào (13%).

Dexamethasone giảm tỷ lệ tử vong bằng 1/3 ở bệnh nhân thông khí nhân tạo (RR 0.65 [95%CI là 0.48 đến 0.88];  p = 0.0003) và bằng 1/5 ở bệnh nhân  chỉ cần thở oxy (0.80 [0.67 to 0.96]; p=0.0021). Không có lợi ích nào ở bệnh nhân không cần hỗ trợ hô hấp (1.22 [0.86 to 1.75; p=0.14).

Dựa trên kết quả đó, 1 tử vong có thể phòng ngừa được bằng điều trị cho khoảng 8 bệnh nhân thông khí nhân tạo hoặc khoảng 25 bệnh nhân điều trị bệnh nhân hỗ trợ oxy đơn độc.

Peter Horby, Giáo sư Hồi sức Cấp cứu các bệnh truyền nhiễm, Đại học Oxford, và là một trong những nhà điều hành nghiên cứu cho thử nghiệm này, nói, “Dexamethasone là thuốc lựa chọn số một cho thấy cải thiện tỷ lệ sống trong COVID – 19. Nó mang lại kết quả to lớn. Lợi ích trên tỷ lệ sống là rõ ràng và rộng lớn ở bệnh nhân có tình trạng cần điều trị hỗ trợ oxy, vì vậy dexamethasone cần trở thành tiêu chuẩn điều trị ở những bệnh nhân đó. Dexamethasone không đắt tiền, bản thân nó, có thể được sử dụng ngay lập tức để cứu sống bệnh nhân trên khắp thế giới”.

Martin Landray, Giáo sư Y học và Dịch tễ học, Đại học Oxford, một trong những nhà điều hành của đề tài nghiên cứu, nói “Từ khi xuất hiện COVID – 19 sáu tháng trước, nghiên cứu đã được thực hiện để điều trị mà có thể cải thiện tỷ lệ sống, đặc biệt là bệnh nhân nặng. Kết quả tuyệt vời từ thử nghiệm RECOVERY là rất rõ ràng – dexamethasone giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân có biến chứng hô hấp nặng. COVID – 19 là một bệnh lý toàn cầu – thật tuyệt vời rằng điều trị đầu tay đã chứng minh khả năng giảm tỷ lệ tử vong này là thuốc có sẵn ngay lập tức và rộng khắp trên toàn thế giới”.

Cố vấn trưởng Viện Khoa học Anh Quốc, Ngài Patrick Vallance nói: “Tin tức bổ ích to lớn hôm nay từ thử nghiệm RECOVERY cho thấy rằng dexamethasnone là thuốc đầu tay để giảm tỷ lệ tử vong trong COVID – 19. Nó đặc biệt hơn nữa là thuốc rất rẻ tiền và sẵn có trên thế giới. Đây là một phát hiện cho chúng ta thêm vũ khí để chống lại bệnh, và thời gian nghiên cứu rất ngắn để tìm thấy một điều trị hiệu quả thật sự ấn tượng. Nó cho thấy tầm quan trọng của các thử nghiệm lâm sàng có chất lượng cao và các quyết định điều trị cần dựa trên các kết quả của các thử nghiệm đó”

BSCKI Nguyễn Thanh Hùng dịch

Nguồn: https://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-dexamethasone-reduces-death-hospitalised-patients-severe-respiratory-complications#