Nhằm nâng cao kiến thức và chia sẻ tài liệu bằng tiếng Việt đến tất cả các thành viên của Hội Lọc máu Việt Nam và bạn đọc, chúng tôi đưa lên đây những hiểu biết của mình và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

BSCKI Nguyễn Thanh Hùng – Phó Tổng Thư ký Hội Lọc máu ViệtNam

MỤC LỤC        (Kích chuột vào tiêu đề để đọc bài đầy đủ)
PHẦN 1: QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TRƯỚC LỌC MÁU
Chương 1 Tiếp cận bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 1 – 4
Chương 2 Quản lý bệnh nhân CKD giai đoạn 4, 5; chuẩn bị cho lọc máu, ghép thận hoặc các điều trị khác
PHẦN 2: CĂN BẢN VỀ THẬN NHÂN TẠO
Chương 3 Mô hình động học Ure
Chương 4 Máy thận nhân tạo
Chương 5 Nước chạy thận nhân tạo và dịch lọc
Chương 6 Cơ bản thông động tĩnh mạch tự thân (AVF) và mảnh ghép động tĩnh mạch (AVG)
Chương 7 Cơ bản đường vào mạch máu catheter tĩnh mạch trung tâm
Chương 8 Theo dõi đường vào mạch máu động tĩnh mạch và các biến chứng
Chương 9 Nhiễm trùng đường vào mạch máu catheter và các biến chứng khác của catheter
Chương 10 Y lệnh chạy thận nhân tạo cấp cứu
Chương 11 Y lệnh trong chạy thận chu kỳ
Chương 12 Các biến chứng trong chạy thận nhân tạo
Chương 13 Sử dụng lại quả lọc
Chương 14 Sử dụng chống đông trong thận nhân tạo
Chương 15 Điều trị thay thế thận liên tục
Chương 16 Chạy thận nhân tạo tại nhà và chạy thận nhân tạo tăng cường
Chương 17 Thẩm tách siêu lọc máu HDF online
Chương 18 Thay thế huyết tương
Chương 19 Phương pháp hấp phụ dịch lọc
Chương 20 Chạy thận nhân tạo và hấp phụ máu trong điều trị ngộ độc cấp
PHẦN 3: CĂN BẢN VỀ LỌC MÀNG BỤNG
Cẩm nang hướng dẫn lọc màng bụng (Theo Quyết định số 4154/QĐ-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2014)
PHẦN 4: CÁC VẤN ĐỀ BỆNH LÝ TRONG LỌC MÁU
Chương 31 Các vấn đề tâm sinh lý – xã hội
Chương 32 Dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu
Chương 32 Đái tháo đường
Chương 33 Cao huyết áp
Chương 34 Các bất thường huyết học
Chương 35 Nhiễm trùng
Chương 36 Bệnh lý xương
Chương 37 Lọc máu ở trẻ em
Chương 38 Bệnh lý tim mạch
Chương 39 Bệnh lý sản khoa và phụ khoa
Chương 40 Bệnh lý hệ thần kinh và rối loạn giấc ngủ
PHỤ LỤC
Phụ luc A Công cụ ước tính mức lọc cầu thận và đào thải creatinin hàng ngày
Phụ lục B Các công cụ đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phụ lục C Công cụ tính toán động học ure
Phụ lục D Chuyển đổi đơn vị và trong lượng phân tử