Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội và sinh hoạt chuyên môn của Hội viên, VDA đã và đang tiến hành thành lập 2 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí minh và Đà Nẵng. Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành QĐ 2715/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng đại diện Hội tại Bệnh viện Chợ Rẫy. VDA xin chân thành cảm ơn UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội.

2715qdsigned