Hội Lọc máu Việt Nam xin chân trọng thông báo đến toàn thể quý Thầy cô, các Hội viên và người quan tâm, nhà tài trợ Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Lần thứ nhất của Hội Lọc máu Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Năm nay, Ban thường vụ Hội đã quyết định tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Quý thầy cô, anh chị hội viên và nhà tài trợ xin vui lòng xem chi tiết và tải thông báo theo đường link gắn kèm dưới đây (phần chữ mầu đỏ)

Bấm vào đầy để tải Thông báo số 2 về Hội nghị khoa học Lần thứ nhất của Hội Lọc máu Việt Nam

Bấm vào đây để tải Thư mời tài trợ cho Hội nghị khoa học lần thứ nhất Hội Lọc máu Việt Nam

Bấm vào đây để tải Quyền lợi của nhà tài trợ cho Hội nghị khoa học lần thứ nhất Hội Lọc máu Việt Nam

 

Tb số 2. Hội nghị khoa học VDA

Thông báo số 2, mời tài trợ, 8.2021

MỨC TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI HỘI NGHỊ VDA