Hội nghị khoa học Hội Lọc máu Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2021 với chủ đề

“Lọc máu Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, BCH và BTV Hội Lọc máu Việt Nam năm nay quyết định tổ chức Hội thảo theo hình thức trực tuyến. Thông tin chi tiết về Hội thảo xin xem chi tiết dưới đây:

Download Thông báo theo đường link: https://drive.google.com/file/d/1GEc29VWrkrrqBIodW6qSP3rpJJwWpBFl/view?usp=sharing

Download Mức tài trợ và quyền lợi nhà tài trợ: https://drive.google.com/file/d/1d26C0S4O4citZHkdq0LQg7b95R4tGl5j/view?usp=sharing

THÔNG BÁO SỐ 3

Mức tài trợ và quyền lợi tài trợ