Hoạt động Hội Archives - Trang 5 trên 5 - HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Hoạt động Hội

Thành lập Hội lọc máu Việt Nam

Thành lập Hội lọc máu Việt Nam

Ngày đăng: 27 - 10 - 2020 Lượt xem: 549

Ngày 24-10, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội lọc máu Việt Nam lần thứ 1 nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội lọc máu Việt Nam...

1 3 4 5
error: Content is protected !!
0888855799