Hoạt động Hội Archives - Trang 3 trên 5 - HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Hoạt động Hội

Thông báo số 2: Hội nghị khoa học Lần thứ nhất – Hội lọc máu Việt Nam

Thông báo số 2: Hội nghị khoa học Lần thứ nhất – Hội lọc máu Việt Nam

Ngày đăng: 09 - 09 - 2021 Lượt xem: 1289

Hội Lọc máu Việt Nam xin chân trọng thông báo đến toàn thể quý Thầy cô, các Hội viên và người quan tâm, nhà tài trợ Thông báo số...

Thành lập văn phòng đại diện Hội tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Thành lập văn phòng đại diện Hội tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày đăng: 06 - 08 - 2021 Lượt xem: 699

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội và sinh hoạt chuyên môn của Hội viên, VDA đã và đang tiến hành thành lập 2 văn...

ĐỀ tài xây dựng mạng lưới lọc máu Việt Nam – Hướng dẫn thu thập và nhập dữ liệu điều tra cơ bản mạng lưới lọc máu Việt Nam năm 2021

ĐỀ tài xây dựng mạng lưới lọc máu Việt Nam – Hướng dẫn thu thập và nhập dữ liệu điều tra cơ bản mạng lưới lọc máu Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 01 - 04 - 2021 Lượt xem: 1501

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp! Hội lọc máu Việt Nam được thành lập theo Quyết định 551/QĐ-BNV ngày 4 tháng 8 năm 2020...

Thư của Hội lọc máu Việt Nam kêu gọi phòng chống dịch COVID-19

Thư của Hội lọc máu Việt Nam kêu gọi phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 29 - 01 - 2021 Lượt xem: 1147

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm...

1 2 3 4 5
error: Content is protected !!
0941612345