Hoạt động Hội Archives - Trang 3 trên 4 - HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM

Hoạt động Hội

ĐỀ tài xây dựng mạng lưới lọc máu Việt Nam – Hướng dẫn thu thập và nhập dữ liệu điều tra cơ bản mạng lưới lọc máu Việt Nam năm 2021

ĐỀ tài xây dựng mạng lưới lọc máu Việt Nam – Hướng dẫn thu thập và nhập dữ liệu điều tra cơ bản mạng lưới lọc máu Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 01 - 04 - 2021 Lượt xem: 1469

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp! Hội lọc máu Việt Nam được thành lập theo Quyết định 551/QĐ-BNV ngày 4 tháng 8 năm 2020...

Thư của Hội lọc máu Việt Nam kêu gọi phòng chống dịch COVID-19

Thư của Hội lọc máu Việt Nam kêu gọi phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng: 29 - 01 - 2021 Lượt xem: 1108

HỘI LỌC MÁU VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm...

Triển khai đề tài nghiên cứu Đánh giá thực trạng lọc máu tại Việt Nam năm 2021

Triển khai đề tài nghiên cứu Đánh giá thực trạng lọc máu tại Việt Nam năm 2021

Ngày đăng: 28 - 01 - 2021 Lượt xem: 719

Tại Việt Nam, chưa có một nghiên cứu nào đánh giá một cách chi tiết về thực trạng lọc máu. Cho đến nay, những số liệu đã công bố...

Phiên họp thứ hai Ban Thường vụ Hội lọc máu Việt Nam

Phiên họp thứ hai Ban Thường vụ Hội lọc máu Việt Nam

Ngày đăng: 20 - 01 - 2021 Lượt xem: 922

Ngày 16 tháng 01 năm 2021, TS Nguyễn Hữu Dũng, chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam, đã chủ trì phiên họp thứ hai Ban Thường vụ Hội lọc...

1 2 3 4
error: Content is protected !!
0941612345