Hội lọc máu Việt Nam phối hợp với Công ty Medtronic tổ chức Hội thảo khoa học:

“CATHETER ĐƯỜNG HẦM TRONG LỌC MÁU

TIẾP CẬN TOÀN DIỆN VỀ KỸ THUẬT, BIẾN CHỨNG NHIỄM TRÙNG VÀ CÁCH CHĂM SÓC”

Thời gian: Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021

Phương thức hội thảo: Trực tuyến quả Zoom.

Đăng nhập bằng cách:

– Download giấy mời  và kích vào “Đăng ký tham dự”  hoặc quét QR code trên giấy mời 

Link download giấy mời: https://drive.google.com/file/d/1l1EOhEDv73EupijFZv3cEqJnWIGMhZTL/view?usp=sharing

– Kích vào đường link tham dự: Webinar Registration – Zoom

Thông tin chi tiết chương trình xin xem trong giấy mời dưới đây.

Link đọc bài giảng: Nhiễm trùng huyết liên quan đến catheter trong thận nhân tạo

Thư mời chương trình Catheter đường hầm