Kỷ niệm Ngày Thận học Thế giới năm 2022, Hội Lọc máu Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ Baxter, Nipro, Frisenius Kabi, Janssen tổ chức buổi hội thảo với chủ đề:

“Thận khỏe cho mọi người – Health Kidney for all”

Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 10 tháng 3 năm 2022

Chủ tọa: TS. Nguyễn Hữu Dũng – Chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam

Thư ký: BSCKI Nguyễn Thanh Hùng

Thành phần tham dự: Hội viên Hội Lọc máu Việt Nam và đồng nghiệp quan tâm

Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua Zoom

Zoom ID: 870 1173 7115

Nội dung chương trình hội thảo: