Hội lọc máu Việt Nam phối hợp với Công ty Fresenius Kabi tổ chức buổi Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề

“Cập nhật về lọc máu trong dịch COVID-19”

Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 27 tháng 8 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến

Nội dung buổi hội thảo xin xem ở thư mời bên dưới

Kính mời quý vị Hội viên và những người quan tâm tham gia.

Bài 1: Tiêm phòng Vaccine COVID – 19 ở người bệnh bệnh thận mạn – Tham khảo hướng dẫn của một số quốc gia trên thế giới

Bài báo cáo

Bài 2: QUYẾT ĐỊNH 3639 VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LỌC MÁU TRONG DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH KHÁC

Bao cao chuyen de 3639-byt-T8.2021

Bài 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI BỆNH LỌC MÁU TRONG DỊCH COVID-19

1 số vđ DD cho BN LM trong dịch COVID 28.7.21