Kính thưa các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Tình hình dịch bệnh từ cuối tháng tư đến nay có diễn biến phức tạp. Trong thời gian này, việc bảo vệ người bệnh lọc máu khỏi tác động xấu của dịch COVID-19 được cho là ưu tiên số 1. Thời gian qua, Hội lọc máu Việt Nam đã tích cực tham mưu cho Bộ Y tế ban hành Quyết định 3639/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tổ chức hoạt động lọc máu tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong dịch COVID-19″. Để bảo vệ người bệnh, biện pháp quan trọng nhất là tiêm phòng vaccine. Trong khi chưa có hướng dẫn riêng cho việc tiêm phòng vaccine cho người bệnh lọc máu, chúng tôi rất mong thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đóng góp tích cực các bài viết để làm tài liệu tham khảo.

Sau đây là danh mục các bài viết chúng tôi đã nhận được, thầy cô và quý đồng nghiệp có thể download theo đường link được gắn vào từng tiêu đề của bài viết (phần chữ mầu đỏ).

9. Những tác dụng phụ nặng sau tiêm phòng vaccine – Nguồn: US-CDC ngày 23 tháng 8 năm 2021 – Dịch: BSCKI Nguyễn Thanh Hùng

8. HƯỚNG DẪN CỦA HỘI THẬN HỌC ANH QUỐC TRÊN TIÊM PHÒNG VACCINE Ở NGƯỜI CÓ NGUY CƠ TỔN THƯƠNG CAO CÓ BỆNH THẬN, Nguồn: United Kingdom Kidney Assocciation, tháng 6 năm 2021. Dịch TS. Nguyễn Hữu Dũng, BSCKI Nguyễn Thanh Hùng.

7. Báo cáo kỹ thuật tiêm phòng vaccine một phần, tiêm phòng vaccine sau nhiễm SARS-CoV-2 và phác đồ tiêm phòng vaccine dị hợp: tổng hợp bằng chứng. Nguồn ECDC ngày 22 Tháng 6 năm 2021 – Dịch: TS. Nguyễn Hữu Dũng, BSCKI Nguyễn Thanh Hùng.

6. Động học kháng thể IgG kháng SARS-CoV-2 ở bệnh nhân thận nhân tạo 6 tháng sau khi nhiễm bệnh; Nguồn: Tạp chí thận học Hoa Kỳ; Dịch: TS. Nguyễn Hữu Dũng, BSCKI Nguyễn Thanh Hùng.

5. Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 8 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022; Nguồn: Bộ Y tế; Thời điểm công bố: 08-7-2021.

4. Biến chứng chảy máu sau tiêm vaccine COVID-19; Tác giả: Matthieu Giot1 , Thomas Robert1 và cộng sự, Clinical Kidney Journal, 2021, vol. 14, no. 6, 1701–1703 doi:10.1093/ckj/sfab059; Thời điểm công bố: 01- 04 – 2021; Dịch: TS. Nguyễn Hữu Dũng, BSCKI Nguyễn Thanh Hùng

3. Hướng dẫn lâm sàng tiêm phòng Vaccine COVID-19 cho người bệnh thận (Lọc máu, bệnh thận tiến triển không lọc máu, viêm cầu thận); Nguồn: British Columbia Ministry of Health; Thời điểm công bố: 21 – 7 – 2021; Dịch: TS. Nguyễn Hữu Dũng, BSCKI Nguyễn Thanh Hùng.

2. Hướng dẫn tiêm vắc xin SARS-CoV-2 của Malaysia ở người bệnh bệnh thận mạn Nguồn: Hiệp hội Thận học, Ghép thận, Quỹ Thận Quốc gia Malaysia; Thời điểm công bố: Tháng 3 năm 2021 – Dịch: TS. Nguyễn Văn Tín – Bệnh viện Hữu Nghị

1. Vác xin COVID và bệnh thận Tác giả: PGS.TS Đỗ Gia Tuyển –  Thời điểm công bố: 02-06-2021