Cập nhật liên tục các nghiên cứu mới nhất về dịch bệnh Covid-19

STT TIÊU ĐỀ Đọc online Download PDF
1 REMDESIVIR CHO ĐIỀU TRỊ COVID – 19 PDF
2

DEXAMETHASONE GIẢM TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NỘI TRÚ NHIỄM COVID-19 CÓ BIẾN CHỨNG SUY HÔ HẤP NẶNG

Web online

PDF

3

DỰ PHÒNG HUYẾT KHỐI Ở PHỤ NỮ MANG THAI CÓ COVID-19 DƯƠNG TÍNH

Web online