Link Tiếng Anh Link Tiếng Việt
KDIGO 2022 Hướng dẫn Viêm gan C trong CKD: Bản hướng dẫn đầy đủ
KDIGO 2022 Hướng dẫn Viêm gan C trong CKD: Tổng hợp thực hiện
KDIGO 2022 Hướng dẫn Viêm gan C trong CKD: Phụ lục
KDIGO 2022 Hướng dẫn Viêm gan C trong CKD: Bảng Bổ sung

Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng năm 2022 về Phòng ngừa, Chẩn đoán, Đánh giá và Điều trị Viêm gan C trong Bệnh Thận Mãn tính (CKD) và Tóm tắt Thực hiện đã được xuất bản trực tuyến lần lượt trên tạp chí Thận Quốc tế. Hướng dẫn do Michel Jadoul, MD (Bỉ) và Paul Martin, MD (Hoa Kỳ) đồng chủ trì.

Hướng dẫn về Viêm gan C trong Bệnh thận mạn tính năm 2022 của KDIGO ra đời sau bốn năm kể từ hướng dẫn thực hành lâm sàng cuối cùng về chủ đề này vào năm 2018 (và trước đó là năm 2008). Hướng dẫn về Viêm gan C trong Bệnh thận mạn tính năm 2022 đề cập đến bằng chứng mới đã được tích lũy trong một số lĩnh vực, bao gồm cả vai trò của các phác đồ kháng vi-rút tác động trực tiếp bổ sung trong điều trị bệnh nhân nhiễm vi-rút viêm gan C (HCV) và CKD G1-G5 hoặc CKD G5D, bao gồm cả những người được ghép thận. Hướng dẫn cũng đề cập đến các nghiên cứu chứng minh tính hiệu quả và an toàn của việc ghép thận từ người cho nhiễm HCV sang người nhận âm tính với HCV và vai trò của sinh thiết thận trong việc kiểm soát bệnh viêm cầu thận liên quan đến HCV.

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng chăm sóc bệnh nhân HCV và CKD, bao gồm cả những người đang điều trị lọc máu mãn tính và những người được ghép thận. Các lĩnh vực chủ đề mà các khuyến nghị cụ thể được ban hành bao gồm việc phát hiện và đánh giá HCV trong CKD; điều trị nhiễm HCV ở bệnh nhân CKD; dự phòng lây truyền HCV tại các đơn vị chạy thận nhân tạo; quản lý bệnh nhân nhiễm HCV trước và sau ghép thận; và chẩn đoán và quản lý các bệnh thận liên quan đến nhiễm HCV.

Sự phát triển của Hướng dẫn Viêm gan C trong CKD tuân theo quy trình rõ ràng của KDIGO về xem xét bằng chứng có hệ thống. Việc đánh giá chất lượng của bằng chứng và độ mạnh của các khuyến nghị tuân theo phương pháp ‘Phân loại Đánh giá, Phát triển và Đánh giá Khuyến nghị’ (GRADE). Các hạn chế của bằng chứng đã được thảo luận, với các lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai cũng được trình bày.