KDIGO 2022 Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Phòng ngừa, Chẩn đoán, Đánh giá, và Điều trị Viêm gan C trong Bệnh Thận mạn

Link Tiếng Anh Link Tiếng Việt

Bạn đọc nhấp chuột vào mục lục dưới đây để đi đến nội dung chi tiết của từng chương, phần chữ mầu đen là chưa có đường link liên kết.

Bạn đọc cần bản đầy đủ bằng tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ: BSCKI Nguyễn Thanh Hùng, Phó TTK Hội Lọc máu Việt Nam, Tel: 0941612345, Email: hoilocmauvietnam@gmail.com.

Dịch: BSCKI Nguyễn Thanh Hùng, Phó TTK Hội Lọc máu Việt Nam 

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH ẢNH

ỦY BAN ĐIỀU HÀNH

THÀNH VIÊN WORK GROUP

TỪ KHÓA VÀ DANH PHÁP VÀ MÔ TẢ CHO MỨC ĐỘ CÁC KHUYẾN CÁO

DANH PHÁP CỦA KDIGO ĐƯỢC SỬ DỤNG HIỆN NAY

HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ THÔNG THƯỜNG SANG ĐƠN VỊ SI

PHÂN LOẠI ALBUMIN NIỆU TRONG CKD

GIẢI THÍCH XÉT NGHIỆM HCV

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU VÀ TÁC GIẢ, TÓM TẮT

TỔNG HỢP KHUYẾN CÁO

CHƯƠNG 1: PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HCV TRONG CKD

CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRỊ NHIỄM HCV Ở BỆNH NHÂN CKD

CHƯƠNG 3: PHÒNG NGỪA LÂY TRUYỀN HCV Ở ĐƠN VỊ THẬN NHÂN TẠO

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ BỆNH NHÂN NHIỄM HCV TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN

CHƯƠNG 5: CHẨN ĐOÁN VÀ QUẢN LÝ BỆNH THẬN LIÊN QUAN VỚI HCV

TÀI LIỆU THAM KHẢO

— Hết —