Tài liệu này được dịch nguyên văn từ Hướng dẫn của KDIGO 2012: Hướng dẫn thực hành lâm sàng điều trị thiếu máu trong bệnh thận mạn.

Bạn đọc kích vào mục lục dưới để đi đến nội dung chi tiết.

Thiếu máu, điều trị thiếu máu, KDOQI, ISN

KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease – August (2), 2012

Dịch: BSCKI Nguyễn Thanh Hùng – PTTK Hội Lọc máu Việt Nam

MỤC LỤC

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KDIGO

THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN HƯỚNG DẪN NKF – KDIGO

DANH MỤC VÀ MÔ TẢ ĐỐI VỚI MỨC ĐỘ KHUYẾN CÁO

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH THẬN MẠN

CÁC DANH MỤC BỆNH THẬN MẠN GẦN ĐÂY ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI KDIGO

HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ CỔ ĐIỂN SANG ĐƠN VỊ SI

VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU

THÀNH VIÊN WORK GROUP

TÓM TẮT

TỔNG HỢP TUYÊN BỐ KHUYẾN CÁO

CHƯƠNG 1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ THIẾU MÁU TRONG CKD

CHƯƠNG 2. SỬ DỤNG SẮT ĐỂ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU TRONG CKD

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG ESA VÀ CÁC THUỐC KHÁC ĐỂ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU TRONG CKD

CHƯƠNG 4: TRUYỀN HỒNG CẦU ĐỂ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU TRONG CKD

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phần chữ mầu đen, bạn đọc tham khảo tài liệu nguyên gốc của KDOQI 2012 theo đường link sau: https://kdigo.org/wp-content/uploads/2016/10/KDIGO-2012-Anemia-Guideline-English.pdf

Nếu bạn đọc cần bản đầy đủ bằng tiếng Việt, xin liên hệ BSCKI Nguyễn Thanh Hùng – Tel: 0941612345, email: hoilocmauvietnam@gmail.com

—Hết—