KDOQI 2019: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO

ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU: BẢN CẬP NHẬT NĂM 2019

Lok CE, Huber TS, Lee T, et al; KDOQI Vascular Access Guideline Work Group. KDOQI clinical practice guideline for vascular access: 2019 update. Am J Kidney Dis. 2020;75(4)(suppl 2):S1-S164.

Dịch: BSCKI Nguyễn Thanh Hùng – PTTK VDA

KDOQI 2019 – Hướng dẫn thực hành cho đường vào mạch máu: cập nhật năm 2019 là phiên bản lần thứ 3, lần gần nhất là phiên bản năm 2006. Đây được cho là phiên bản có nội dung đầy đủ nhất, bao trùm lên mọi vấn đề của đường vào mạch máu trong thận nhân tạo. Việc chuyển đổi sang tiếng Việt gặp nhiều khó khăn như không có kinh phí, nhân lực ít (1 người), rất mong nhận được sự hợp tác của Hội viên Hội Lọc máu Việt Nam nhằm giúp phổ biến kiến thức đến toàn thể hội viên.

Bạn đọc kích vào mục lục dưới đây để đi đến bài viết chi tiết. Những phần chữ mầu đen là chưa gắn đường link liên kết.

MỤC LỤC

Bìa

Sự chối bỏ

Tác giả

Viết tắt và thuật ngữ

Khái niệm

Danh pháp bệnh thận mạn được sử dụng bởi KDOQI

LỜI NÓI ĐẦU

GIỚI THIỆU

TÓM TẮT CÁC KHUYẾN CÁO (Mời bạn đọc tự tổng hợp nhé)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU

Hướng dẫn 1: Bệnh nhân trước tiên: Kế hoạch Sống ESKD

Hướng dẫn 2: Các loại đường vào mạch máu

Hướng dẫn 3: Vị trí đường vào mạch máu

Hướng dẫn 4: Các loại và vật liệu đường vào mạch máu động tĩnh mạch (AV)

Hướng dẫn 5: Cấu hình và vật liệu catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC)

Hướng dẫn 6: Thời điểm, Chuẩn bị, và Lập kế hoạch Phẫu thuật hoặc đặt đường vào cho lọc máu

Hướng dẫn 7: Khám Bệnh nhân và Kiểm tra mạch máu: Các cân nhắc chuẩn bị

Hướng dẫn 8: Phẫu thuật tạo đường vào mạch máu động tĩnh mạch (AV)

Hướng dẫn 9: Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC)

Hướng dẫn 10.1-10.9: Các cân nhắc sau phẫu thuật tạo đường vào động tĩnh mạch

Hướng dẫn 10.10-10.11: Thời gian sử dụng catheter

Hướng dẫn 11: Sử dụng đường vào mạch máu

Hướng dẫn 11.1 – 11.8: Cắm kim đường vào mạch máu AV

Hướng dẫn 11.9 – 11.17: Nối và tháo kết nối catheter

Hướng dẫn 12: Các biến chứng cắm kim đường vào mạch máu động tĩnh mạch

Hướng dẫn 13: Suy lưu lượng chức năng đường vào AV – Khám lâm sàng hay thăm dò

Hướng dẫn 14: Suy lưu lượng chức năng đường vào AV – Phòng ngừa

Hướng dẫn 15: Suy lưu lượng chức năng đường vào AV – Chẩn đoán và điều trị

Hướng dẫn 16: Nhiễm trùng đường vào mạch máu động tĩnh mạch

Hướng dẫn 17: Phình đường vào mạch máu động tĩnh mạch

Hướng dẫn 18: Đường vào động tĩnh mạch đánh cắp máu (Hội chứng mất cắp máu)

Hướng dẫn 19: Các biến đường vào mạch máu động tĩnh mạch khác

Hướng dẫn 20: Điều trị và phòng ngừa các biến chứng catheter tĩnh mạch trung tâm

Hướng dẫn 21: Suy chức năng catheter

Hướng dẫn 22: Điều trị và quản lý suy chức năng catheter

Hướng dẫn 23: Nhiễm trùng liên quan đến catheter

Hướng dẫn 24: Phòng ngừa nhiễm trùng liên quan đến catheter

Hướng dẫn 25: Điều trị nhiễm trùng liên quan đến catheter

Hướng dẫn 26: Những biến chứng liên quan đến đường vào mạch máu khác

MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU CỦA KDOQI

CÁC KHUYẾN CÁO CẦN NGHIÊN CỨU

THÔNG TIN TÁC GIẢ VÀ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Bạn đọc góp ý xin gửi về hòm thư: hoilocmauvietnam@gmail.com. Tel: 0941612345